Spire

Frihandelsavtale kan svekke norske matstandarder

Miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire har sendt brev til Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet med spørsmål om hvordan regjeringen vil forhindre rasering av etikk- og miljøstandarder for mat som følge av en eventuell TTIP-avtale mellom EU og USA.

Frihandelsavtalen TTIP, som framforhandles mellom EU og USA, kan svekke mattryggheten i Norge. Formålet med frihandelsavtalen er å øke handelen mellom EU og USA og “harmonisere regelverkene” mellom landene. Siden tollbarrierene mellom de to områdene allerede er relativt lave, gjenstår det å gjøre regler og standarder så like som mulig for å hindre handelsbarrierer. Blir regelverket endret i EU, blir det innført i Norge gjennom EØS-avtalen. Avtalen kan dermed åpne for at klorkylling, GMO og veksthormoner i kjøttproduksjonen kan bli tillatt her hjemme uten at norske myndigheter får et ord med i laget.Vi står overfor en situasjon hvor norske standarder for mattrygghet, etikk og miljø kan bli fullstendig radbrekket som følge av en avtale vi ikke selv har vært med å forhandle fram. Norges suverenitet over eget marked står på spill, og det vil være fullstendig uholdbart. Norske forbrukere ønsker ikke dårligere produkter. Spesielt sensitive temaer i forhandlingene er veksthor moner og genmodifiserte organismer (GMO). EU har hatt importforbud på hormonbasert kjøtt, mens USA har ønsket å eksportere det. EU har også et restriktivt regelverk for GMO med forbud i flere land, mens GMO dyrkes i stor skala i USA. Det er ingen merking av GM-produkter i USA, mens det i EU er påbudt. Dette er noen av eksemplene hvor EU, og dermed også Norge, kan risikere å måtte senke sine standarder som følge av TTIP-avtalen. Det er direkte utrygt å forhandle om matstandarder med et land som anser GMO-forbud som et handelshinder. Spire er bekymret for at standarder som beskytter helse, mattrygghet og miljø skal kunne fires på for at handelen skal økes. I henvendelsen til regjeringen etterlyser de dermed konkrete tiltak for å sikre at standardene ikke svekkes til fordel for harmonisering av regelverk og økt handel.

 

Skrevet av
Mari Gjengedal, leder for Spire og Anniken Storbakk, Spires handelsutvalg