Spire

Frykt ikke, verden går fremover

Denne kronikken stod først på trykk på Dagbladet.no, og er skrevet i forbindelse med kampanjen Verdens Beste Nyheter, som er et samarbeid mellom SAIH, Spire og Changemaker.

Visste du at vi på verdensbasis i gjennomsnitt lever ti år lenger i dag enn for bare 40 år siden? At 90 prosent av verdens befolkning har tilgang til rent drikkevann? Eller at 85 prosent av verdens befolkning over 15 år kan lese og skrive?

Er svaret nei? Det er ikke så rart. En undersøkelse som Norstat gjennomførte for Norad i fjor, viser at mange nordmenn svarer feil på spørsmål om verdens utvikling. Svarene baserer seg på antagelser om hvordan virkeligheten ser ut. Nordmenn oppgir konsekvent svar som tyder på at vi tror det står verre til enn hva det faktisk gjør. I undersøkelsen er det faktisk slik at vi ville ha svart mer riktig om vi hadde gjettet!

Hvorfor tror vi at det står så mye verre til i verden enn det egentlig gjør?

For de fleste av oss er mediene den viktigste kilden til informasjon om hva som skjer. Hvordan verden utenfor Norges grenser – og særlig ikke-vestlige land – fremstilles i media, har derfor mye å si for vårt verdensbilde. Når vi nesten utelukkende blir eksponert for det som går galt i verden, bidrar det til å skape frykt, apati og en følelse av håpløshet. Konflikt og sultkatastrofer er en del av virkeligheten, og det er langt på vei viktig at vi har kjennskap til utfordringene vi står overfor. Men verden og virkeligheten er langt mer enn dette.Mangelfull kunnskap og nyhetsformidling om internasjonal utvikling danner bakteppet for Verdens Beste Nyheter. I dag deler over 400 frivillige ut en gratisavis med positive nyheter om internasjonal utvikling i over 40 byer i landet. Den enorme responsen fra frivillige – fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord – ja til og med fra Svalbard, forteller oss at det er behov for de gode nyhetene.

Positiv endring er mulig og skjer hele tiden, men de positive og konstruktive nyhetene om internasjonal utvikling når sjelden overskriftene. Verdens Beste Nyheter viser små og store endringer som har skjedd – både de mer langsiktige trendene og nyskapende løsninger som bidrar til å redde verden – litt. I årets avis kan du blant annet lese om innovativ byplanlegging, nedgang i malariasmitte og storsatsing på fornybar energi.

Fremskrittene kommer ikke av seg selv, men som et resultat av hardt og målrettet arbeid, politisk debatt og utvikling over lengre tid. Ved å spre de positive nyhetene og dele informasjon om fremgang i verden kan vi motvirke frykt, håpløshet og apati. Vi ønsker ikke å være en erstatning for tradisjonelle medier, men et bidrag som kan være med på å inspirere og vise at det er mulig å skrive om den positive utviklingen.

Vi håper tradisjonelle medier vil være med på å skape et mer nyansert verdensbilde og gi oss økt kunnskap om global utvikling. Slik vil vi få et bedre grunnlag til å trekke fornuftige konklusjoner, ta gode valg og innføre smarte tiltak.

For å møte morgendagens utfordringer er vi avhengig av å stanse frykten for fremtiden. I stedet bør vi la oss inspirere av fremskrittene til å ta videre fatt på arbeidet som vil gjøre verden til et bedre sted.