Spire

Går toget for miljøvennlig transport?

Dette innlegget er skrevet av Ida Morén Strømsø, medlem av Spires klimautvalg og medieansvarlig i Spires Kjernegruppe. Innlegget stod på trykk i Klassekampen 11. september 2017.

Den svenske jernbanesjefen truer med nedleggelse av hurtigtoget fra Oslo til Stockholm, grunnet manglende norsk bidrag. Når Norges eneste hurtigtog kan nedlegges mener Spire det blir svært tydelig at det må bevilges mer penger til jernbane. Hurtigtog er et av Norges viktigste tiltak for å minske den forurensende flytrafikken.

Transport er viktig for Norges totale utslippskutt, da det står for 31 prosent av våre klimagassutslipp på land. Likevel bevilges det stadig mindre til jernbane. I Statsbudsjettet for 2017 bevilges det 4,7 prosent mindre til Bane Nors drift og vedlikehold enn i fjor. Mangelen på jernbanesatsing kan føre til tap av et av de viktigste tiltakene for en ny klimavennlig transportsektor.

Vi er nødt til å redusere klimagassutslipp. I stortingets klimamål fra 2012 skal Norge før 2020 kutte utslipp med nesten en tredjedel, fra 1990-nivå. På nyåret trer også Norges nye klimalov i kraft, der Norge skal kutte 40 prosent innen 2030, igjen fra 1990-nivå. I dag har vi imidlertid et utslippsnivå som er tre prosent høyere enn i 1990. Har Solberg-regjeringen avlyst klimamålene våre? De lave ambisjonene er hårreisende.

Stockholm-toget befinner seg nå ved et vippepunkt der det kan utkonkurrere fly på samme strekning. Det er blitt både billigere, raskere og lettere. At klimavennlig transport blir foretrukket burde kjempes for, ikke nedprioriteres. I følge Framtiden i Våre Hender flyr 5 millioner nordmenn like mye som 50 millioner EU-borgere. Det bekrefter behovet for togsatsing. Norge har ingen overflod av tiltak som Oslo-Stockholm-toget, og det vil derfor være svært risikabelt å ikke ta hurtigtogets potensiale på alvor.

Valget i Norge er rett rundt hjørnet, og det snakkes om det grønne skiftet. Trusselen mot hurtigtoget viser derimot at vi ikke klarer å vedlikeholde infrastruktur som allerede er en del av løsninga. Spire krever solid jernbanesatsing uavhengig av valgvinner 11. september. Og til alle lesere: Stem klima på mandag!