Spire

Norge viser to ansikter på klimaforhandlingene

Norge har vist en lite imponerende innsats idet klimaforhandlingene i Paris er inne i sin andre uke. Norsk sivilsamfunn raser over dobbeltmoralisme fra den norske delegasjonen, skriver Spire i denne uttalelsen som går hardt ut mot norske posisjoner på COP21.

Denne presseuttalelsen ble skrevet av Spires delegasjon på klimaforhandlingene i Paris og sirkulert til norske medier den 8. desember
 

Norske forhandlere bruker store ord, men vil ikke forplikte seg, er budskapet fra miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire. Organisasjonen deltar på forhandlingene med fem delegater som følger nøye med på hva Norge foreslår av kutt og endringer i avtaleteksten. Spire mener at forhandlingene foreløpig viser at fattige land er villig til å gjøre store forpliktelser, mens rike land nok en gang prøver å slippe unna. Norge er blant verstingene.

- Vi ser på flere områder at Norge spiller en kontraproduktiv rolle, hvor det foreslås kutt i teksten som dreier seg om rike lands ansvar, rettferdighet og paragrafer som er av avgjørende betydning for fattige land og sårbare grupper, sier Mari Gjengedal, leder for Spire.

Menneskerettigheter er ett eksempel. De siste dagene har Norge markert seg negativt blant store deler av det internasjonale sivilsamfunnet da det ble klart at norske forhandlere foreslo å fjerne en henvisning til menneskerettigheter fra teksten som dreier seg om avtalens formål. Basert på dette, ble Norge tildelt prisen “Fossil of the Day”, som er sivilsamfunnets daglige pris til de landene som er best på å være verst i forhandlingene.

 - Delegasjonen sier at menneskerettigheter er viktig for dem, men likevel ba de om at dette ikke skal nevnes i den mest bindende delen av avtalen. Dette har sendt ekstremt dårlige signaler til det internasjonale samfunn, forteller Gjengedal.

Norske forhandlere påstår at de til gjengjeld arbeider for å få menneskerettigheter inn i alle andre viktige deler av teksten, men observatører fra sivilsamfunnet rapporterer at dette ikke er tilfelle. Det kan virke som om Norge driver forebyggende arbeid for å slippe å bli stilt ansvarlig når klimaendringene i framtiden vil sette menneskerettighetene på prøve, mener Gjengedal.

Forhandlingene om finansiering, tap og skade er et annet eksempel. Her har Norge, sammen med USA og EU, kommet med et uoffisielt forslag om at rike land ikke skal stilles til ansvar eller bidra med finansiering når fattige land blir rammet av kriser og katastrofer som følge av klimaendringene. Med andre ord mener Norge at vi og andre rike land, som har størst historisk utslipp, skal slippe å ta ansvar og hjelpe til når fattige havner i nødsituasjoner som vi har bidratt til. I klimaforhandlingene er det et etablert prinsipp om felles, men differensierte forpliktelser, og rike land har et betydelig større ansvar for å redusere utslipp og bidra med finansiering enn utviklingsland. Nå virker det om Norge prøver å slippe unna dette grunnleggende prinsippet.

- Det vi ser nå er en hyklersk og fullstendig uakseptabel oppførsel fra Norge sin side, mener Spires kampanjeleder Nina Taugbøl, som er opprørt over Norges blokkering av arbeidet for klimarettferdighet. Hun forteller at det har vært mye snakk om at ingen land får “slippe unna” utslippskutt og at Paris-avtalen må reflektere at alle land, inklusive utviklingsland skal kutte i utslipp. Slik forhandlingene går nå, er det de rike landene som slipper unna, mener Taugbøl. Hun syns det kan virke som om Norge for all del vil unngå en Paris-avtale som muliggjør at man kan bli holdt ansvarlig og kanskje saksøkes når konsekvensene av klimaendringene virkelig begynner å merkes.

Over 120 land har gått sammen om å foreslå et ambisiøst mål om å forhindre global oppvarming til 1,5 grader. Norge har foreløpig ikke støttet dette, men holdt fast på det gamle 2-gradersmålet, til Spire og resten av sivilsamfunnets misnøye. Imidlertid legger Norge få håndfaste forpliktelser på bordet for å en gang nå to grader, mener Spire. Tvert imot virker det som Norge strekker seg langt for å få på plass en avtale som sikrer oss retten til å fortsette å bore etter olje og slippe ut CO2, samtidig som vi kan kjøpe oss fri med kvoter og slippe å stå til ansvar for fattige land.

 - Det er usmakelig hvordan Børge Brende på et arrangement sammen med Ban Ki Moon snakker varmt om viktigheten av å bevare Arktis, samtidig som den blåblå regjeringen åpner for storstilt oljeutvinning i det samme området. Norge prater om å være ambisiøs i forhandlingene, men viser ingen vilje til å gjøre kutt på hjemmebane, og iverksetter ikke konkrete tiltak for å nå målene som allerede er satt. Da blir ordene deres meningsløse, mener delegatene fra Spire.