Spire
Dette er noe vi kanskje vil se mindre av med regenerativt jordbruk. Å ikke pløye jorda er en av teknikkene for å holde mer karbon i bakken.

Regenerative jordbruk: Gjør mer enn å begrense klimaendringene

Vebjørn Stafseng i Spires matutvalg kommer med et forsvar for det regenerative jordbruket

På dagbladet.no 27. april kom Øystein Heggdal med en utbrodering om hva som er feil, usannsynlig og uvitenskapelig med Christopher Sjuves artikkel samme sted om karbonlagring i matjord.

Sjuves presentasjon av det regenerative jordbruket er forenklet, men det grunnleggende budskapet handler om en endring i jordbrukspraksis; en endring fra en utarmende praksis med kortsiktige mål om produksjon, til en oppbyggende praksis som tar vare på vår dyrebare matjord.

Kjernen i en regenerativ tankegang i jordbruket – mer karbon i jorda – fører med seg både tilpasning til, og begrensning av, klimaendringene.

Men å bremse litt på klimaendringene er bare én av mange potensielle gunstige bieffekter. Et høyere innhold av karbon i jorda vil nemlig føre til en bedre evne til å absorbere og holde på vann. Da er man bedre rustet i møte med flom og tørke.

Mer karbon i jorda vil også mate mikrolivet, som er plantens beste hjelpere for næringsopptak. Det vil kunne føre til bedre avlinger for bonden.

Heggdals kritikk er berettiget på noen områder. Vi må selvsagt snakke om effekter på riktig grunnlag, og det er viktig å ikke overglorifisere teknikker.

Klimaendringene løses ikke med en «silver bullet», men med en helhetlig systemendring hvor vi gjør oss uavhengige av fossilt brennstoff.

Jordbruk er også veldig stedsspesifikt, og faktorer som klima og jordsmonn bestemmer mye.

Et element som går igjen verden over er imidlertid viktigheten av et rikt mikroliv for en produktiv matjord over tid. Da blir det feil å avskrive hele den regenerative bevegelsen, slik som Heggdal gjør med dissekeringen av Sjuves innlegg.

Det regenerative er på ingen måte løsningen alene på klimaproblemene – men vi trenger fortsatt mer regenerativ tankegang i jordbruket!