Spire

Skuffet over Bondelaget

– Bondelaget legger ikke opp til bærekraftig jordbruk.

Jordbruksavtalen Bondelaget har skrevet under på legger opp til et ikke bærekraftig landbruk, mener lederen i miljøorganisasjonen Spire.

Før jordbruksoppgjøret lanserte Spire og Bondelaget en felles plattform, hvor også Norges Bygdeungdomslag, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom var med. Hallvard Surlien i Miljøpartiet de Grønne skrev i en kronikk i Dagbladet at miljøorganisasjonene må være skuffet etter at Bondelaget skrev under på årets avtale. Vi spurte Mari Gjengedal, leder i Spire om hun følte seg skuffet.

– Ja, han har nok rett i det.

– Hvorfor er dere skuffet?

– Vi er skuffet over at Bondelaget valgte å gå med på denne avtalen. Det fører til et resultat som er stikk i strid med plattformen vi var enige om på forhånd. Oppgjøret nøytraliserer effektivt alle politikere som har ambisjoner om å bedre landbrukspolitikken. Det blir vanskelig å få en konstruktiv politisk debatt når Bondelaget går med på avtalen, da setter de sitt godkjentstempel på avtalen.

– Bør politikerne da akseptere avtalen når et av faglagene har skrevet under?

– Nei, det er det ikke bør. Problemet er at det blir vanskelig å gå imot når et av faglagene er med, men det som er stortingspolitikerens oppgave er å vurdere om avtalen følger føringene som er gitt av Stortinget. Det gjør ikke denne avtalen.

– For miljøbevegelsen er jordbruksoppgjøret formodentlig først og fremst viktig som en del av miljøkampen. For bønder handler det først og fremst om inntekt. Bør dere være overrasket over at bøndene prioriterer inntekt?

– Det er en veldig oppkonstruert motsetning, fordi vi er veldig klare på at det må lønne seg å produsere miljøvennlig mat for bonden. Det som er synd er at de legitimerer dette. På sikt vil det ikke bare føre til en ikke-bærekraftig matproduksjon, men at norsk landbruk mister sin legitimitet.

Neppe dårligere
Hun mener det neppe ville blitt et dårligere resultat i Stortinget ved brudd enn det Bondelaget oppnådde i forhandlingene.

– Jeg skjønner at Bartnes er nødt til å gripe etter de stråene som finnes. Problemet hans er at det som bør lønne seg for bonden å produsere mat på en bærekraftig måte. Jeg tviler ikke på at det var harde forhandlinger, men slik jeg ser det er det ikke særlig mye å tape på å få Stortinget til å ta stilling til avtalen framfor at Listhaug skal gjøre det. Det vil ikke skje nå. Jeg ser det som veldig lite sannsynlig at resultatet fra Stortinget ville vært dårligere ved brudd enn det de fikk i denne avtalen.

– Hva var egentlig galt med avtalen?

– Avtalen legger ikke opp til økt produksjon av mat på norske ressurser. Kornprisen er lav, det er ikke økte beitetilskudd. Når kraftfôr subsidieres blir det mer lønnsomt i forhold til grovfôr.

Heier på Småbrukarlaget
I etterkant av jordbruksoppgjøret har Lars Petter Bartnes og Merete Furuberg kranglet om hvem som valgte rett strategi i jordbruksforhandlingene. Gjengedal i Spire er klar på at hun synes Småbrukarlaget gjorde det rette.

– Det var Småbrukarlaget som sto hardest på kravene vi bryr oss om. De var mer på linjene på kravene i plattformen.

Mange landbrukstopper har uttrykt en frykt for at selve institusjonen jordbruksoppgjøret kan forsvinne, dersom begge faglagene velger å bryte veldig ofte. Mari Gjengedal mener institusjonen slik den er i dag også har store problemer.

– Det som er veldig dumt med måten det gjøres på nå er at det ligger langt fra både Stortinget og folk flest. Det gjør at hele jordbruksforhandlingene blir udemokratiske. Jeg tror personlig ikke at det gagner jordbruket med forhandlinger som er så innelukkede og fjerne.

Hun mener det er viktig at politikerne må ta større ansvar for den jordbrukspolitikken som følges.

– Det ser vi på kunnskapsnivået blant politikere også, de kan fastsette føringer, men jeg tror ikke de har inngående kunnskap om hvilke følger det enkelte vedtak vil få.

– Vil dere fortsatt støtte bøndene og videreføre denne plattformen neste år, eller er dere så skuffet at dere er ferdig med samarbeidet?

– Slik vi ser det ligger den plattformen fast. Fremover vil vi jobbe for at det skal blir mer landbrukspolitisk debatt på Stortinget, ikke mindre. Bondelaget har nå bidratt til det motsatte ved å gå med på denne avtalen. 

 

Skrevet av Stian Eide, journalist Bondebladet.