Spire
På Stortinget skal politikerne stemme over jordbruksoppgjøret. Innleggsforfatterne oppfordrer dem til å tenke sjæl.

Tenke sjæl!

Årets inngåtte avtale mellom Norges Bondelag og regjeringen skaper debatt. Landbruksministeren og Bondelaget omtaler avtalen som «en god avtale for bonden og for økt norsk matproduksjon».

I dag skal jordbruksavtalen som ble inngått mellom Norges Bondelag og landbruksminister Sylvi Listhaug stemmes over i Stortinget. Hovedavtalen for Jordbruket fra 1950 er soleklar på at det er Stortinget som har ansvaret for landbrukspolitikken. Dette betyr at folkevalgte må på sjølstendig grunnlag ta stilling til om inngått avtale er i tråd eller i konflikt med den landbrukspolitiske linja de og partiet deres forfekter. SV og MdG har allerede signalisert at de ikke ønsker å stemme for årets avtale.

Mener Knut Storberget at den inngåtte avtalen mellom Bondelaget og Listhaug er et godt virkemiddel for «matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk», så bør han og Ap stemme for jordbruksavtalen som Bondelaget og Listhaug har inngått.

Hvis Geir Pollestad er av den oppfatning at den inngåtte avtalen er i tråd med Senterpartiets mål om «bærekraftig bruk av våre nasjonale ressurser», så bør også han gi sin støtte.

Hvis Pål Farstad og Venstre mener at virkemidlene i avtalen betyr at matproduksjonen blir «trygg, miljøvennlig og langsiktig», så bør de stemme for.

Hvis Line Henriette Hjemdal og KrF synes at den inngåtte avtalen tilrettelegger for å «øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsøkningen for å opprettholde selvforsyningsgraden», så bør de stemme for.

Det er imidlertid ingen tvil om at avtalen mellom staten og Bondelaget ikke vil føre til at disse målene som politikerne har satt seg, vil oppnås. Det er et ryddig prinsipp at man stemmer for den politikken man er for, og imot når man er imot. Jordbrukets forhandlingsinstitutt står ikke over Stortinget i landbrukspolitikken - folkevalgte har lov til å tenke sjæl. Den retten bør de benytte seg av, også i landbrukspolitikken.

Skrevet av
Elin Bergerud, Ås Landbruksforum
Mari Gjengedal, Spire
Magnus Weggesrud, Senterungdommen
Gaute Eiterjord, Natur og Ungdom
Peder Østring, Rød Ungdom