Spire

Utlysning Verdens Beste Nyheter-ansvarlig 2019

Hvert år har Spire i samarbeid med SAIH og Changemaker en informasjonskampanje kalt Verdens Beste Nyheter. Vi er derfor på leting etter vår Verdens Beste Nyheter-ansvarlig for neste års kampanje. Blir det kanskje deg?!

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som formidler framskritt og positive resultater fra utviklingsland. Vi skriver nyheter, analyser og historier og fokuserer på framskritt, potensiale og løsninger, men vi belyser også utfordringer. Vi ønsker en kampanje hvor formålet er å fremme konstruktiv journalistikk og på den måten bidra til å opplyse Norges befolkning om de positive endringene som finner sted i verden som ellers ikke når overskriftene. Vi ønsker også å rette søkelyset mot positive tiltak som skjer i utviklingsland og nyansere det negative bildet av utvikling som media og organisasjoner ofte bidrar til å opprettholde.

 

Litt om vervet:

 • Du er bindeleddet mellom Spire og Verdens Beste Nyheter, og har da ansvaret, sammen med Spires ledelse, for å påse at Spire er representert i prosjektet og at prosjektet blir integrert i Spire.

 • Du blir en del av Spires sentralledd og møter på Spires kjernegruppemøter (Kjernegruppa er Spires sentralstyre) annenhver uke

 • Deltakelse på prosjektlederkurs/workshop i midten av januar

 • Deltakelse på kick-off workshop for alle arbeidsgruppene i midten av februar

 • Vervet er vurderes til å ta mellom 5-15 timer i uka, avhengig av hvor tett opp mot kampanjedag/deadline/arrangement en er.

 • Vervet varer ett år, med oppstart i desember 2018, og har hovedtilknytning til Oslo.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring/ønske om å lære mer om ledelse

 • God innsikt i organisasjonsarbeid

 • Engasjement for og kunnskap om utviklingsspørsmål

 • Interesse for et av arbeidsgruppeområdene (journalistikk, logistikk og organisering og/eller gjennomføring av arrangement, kreative stunts og holde foredrag).

 • Evne til å engasjere og motivere frivillige.

 • God til å samarbeide på tvers av fagområder og organisasjoner.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil ha ansvaret for å koordinere arbeidet for en av de tre gruppene som arbeider med kampanjen (redaksjonsgruppa, arrangementsgruppa eller kampanjedagsgruppa). I år har Spire ansvaret for redaksjonsgruppa.

 • Rekruttere frivillige til din arbeidsgruppe.

 • Ha løpende kontakt med prosjektkoordinator og oppdatere på prosjektets framgang.

 • Du vil møte jevnlig med de andre ansvarlige fra SAIH og Changemaker, sammen med prosjektkoordinatoren.

 

Hva får du ut av vervet?

 • Reell ledererfaring gjennom skolering, workshops og praktiske oppgaver.

 • Gjennomføre et større prosjekt i samarbeid med over 30 aktører.

 • Være del av ledergruppen til Verdens Beste Nyheter som koordinerer over 20 frivillige året rundt og over 500 frivillige på kampanjedagen.

 • Være del av et sosialt, engasjerende og tverrfaglig miljø.

 • Prosjektlederkurs/workshop

 • Faglig skolering av profesjonelle (avhengig av hvilken gruppe du er med i).

 • Opplæring i budsjettansvar og planlegging.

 

Dersom du er interessert i vervet sender du en kort tekst om deg selv til organisasjonssekretær i Spire, Mathias Berstad Malmgren, på mathias@spireorg.no.

Søknadsfrist: 25.11.2018