Spire

Skole

Vil du bli ein av framtidas klimaheltar?
Menneskeskapte klimaendringar er ei av dei store framtidsutfordringane verda står ovanfor, og eit stort hinder for å skape ei berekraftig utvikling. Spire har utvikla eit undervisningsopplegg der elevar ikkje berre skal lære om klimaendringar, men lære korleis ein kan gjere noko med dei.

Undervisningsopplegget "Framtidens klimahelter" fokuserar på klimaendringar, ein av dei store utfordringane innanfor berekraftig utvikling. Målet med undervisningsopplegget er å skape engasjement og tru på eiga evne til påvirkning. I tillegg til fagleg kunnskap om klimaendringar tilrettelegg undervisningsopplegget for at elevar både reflekterar over eigne klimaspor og engasjerar seg for å påvirke andre. Slik skal elevane sitte igjen konkret handlingskompetanse for endring etter gjennomført undervisningsopplegg. Opplegget er tilrettelagt som eit fleirfagleg samarbeid mellom to eller fleire av faga samfunnsfag, norsk, naturfag og geografi, men kan også brukast i enkeltfag. 
 
Aktivitetar som "Klimamesterskapet" får elevar til å reflektere rundt eige ressursbruk, og i "endringsutfordringen" utfordrast elevar til å gjennomføre ei handling for endring som påverkar andre, og å utvikle strategiar for påvirkning. Ein del av undervisningsopplegget er sentrert rundt dokumentarfilmen Thank You For The Rain. De kan sjå reaksjonar frå elevar som har sett dokumentaren her. Spire kjem også gjerne på besøk til skulen.Undervisningsopplegget til Spire er utvikla med støtte frå Den Naturlege Skulesekken og Sparebankstiftelsen.
 
Berekraftig utvikling er eit av tre fleirfaglege tema i grunnopplæringa frå og med hausten 2020, og Framtidens Klimahelter er også relevant for ei rekke kompetansemål i f.eks samfunnsfag, geografi, norsk og naturfag i dagens læreplan. 
 

Høyrast dette aktuelt ut for din skule eller di klasse? Ta gjerne kontakt på viljar(a)spireorg.no for meir informasjon eller samarbeid!