Spire

Bli aktiv

Spire jobber med politisk påvirkning og informasjonsarbeid knyttet til handel, mat og klima i et internasjonalt perspektiv. Vi arrangerer blant annet kampanjer, debatter, foredrag og kurs, produserer brosjyrer og informasjonsmateriell, og deltar i viktige politiske prosesser. Det er mange muligheter i Spire og vi har alltid behov for nye aktive medlemmer!

Hvorfor bli aktiv i Spire?

  • Nyttig erfaring: Relevant arbeids-, prosjekt- og organisasjonserfaring
  • Spennende muligheter: Representere Spire på konferanser i inn- og utland, gjennomføre større kampanjer, gjøre feltarbeid, med mer
  • Ny kunnskap: Kursing innen relevante organisatoriske og politiske spørsmål, muligheten til å lære mye om våre kjerneområder - handel, matsikkerhet og klima/miljø
  • Nye venner: Hytteturer, fester og annen sosialisering med hyggelige folk du garantert har noe til felles med!


Hvordan engasjere seg i Spire?

Spire har lokallag i Trondheim, Oslo, Bergen, Tromsø, Stavanger, Kristiansand, Bodø, Hamar, Ås og Bø i Telemark. Lokallagene arbeider selvstendig og tverrfaglig med Spires ulike temaer, og de aktive i lokallaget er med på å bestemme aktivitetene lokallagene skal gjennomføre. Her får du stort handlingsrom og mulighet til å påvirke med en gang! Lokallagene får oppfølging og støtte fra Spires sentralledd, og alle i lokallagene har mulighet til å delta på aktivitetene som arrangeres sentralt, slik som hytteturer, Stormøtet, Landsråd og deltakelse på internasjonale konferanser.

Er det ikke et lokallag der hvor du bor? Vi hjelper deg å starte et nytt lokallag dersom du vil engasjere deg. Ta kontakt med Spire organisasjonssekretær på: mathias@utviklingsfondet.no
 

Spires sentralledd er organisert i fire politiske utvalg: Klima, mat, handel og bærekraftige byer. Vi har også et internasjonalt utvalg. Om du holder til i Oslo og ønsker å spesialisere deg innenfor ett av Spires temaer, kan du engasjere deg i et av disse. Utvalgene jobber med politikk, medievirksomhet, kampanjer og kompetansebygging innenfor sine felt. Ta kontakt med utvalgskoordinator dersom du er nysgjerrig og vil vite mer. Spire er alltid ute etter nye og engasjerte frivillige.

Har du andre ting du ønsker å bidra med, men vet ikke helt hvordan? Vi er på jakt etter mennesker som vil arbeide innenfor journalistikk og media, film og foto, design, grafikk og andre kreative uttrykksformer. I Spire er det store muligheter for å bruke et bredt spekter av evner. Så lenge du har et engasjement for miljø og utvikling, fins det en plass for deg. Ta kontakt med mathias@utviklingsfondet.no!