Spire

Brems handelsavtalen med Mercosur

Vi krever at frihandelsavalen mellom Efta og Mercorus-landene stoppes. Signér oppropet mot den miljøfiendtlige og udemokratiske avtalen!

>

Spire deltar på FNs Committee on World Food Security

I dag er verdens matsikkerhetsdag! Hege Skarrud, leder i Spire, og Ida Grønnestad, koordinator for matutvalget, feirer dagen på CFS46 i Roma. CFS (Committee on World Food Security) er FNs årlige konferanse om matsikkerhet. I år ligger fokuset på matsikkerhet, matsystemer og ernæring.

>