Spire

Utbygging av kraftkabler

To kraftkabler mellom Norge, Tyskland og Storbritannia er per i dag under utbygging, og en tredje kabel er planlagt bygd. Denne siste kabelen vil, i motsetning til de to førstnevnte, være eid av en kommersiell aktør. Det har vært mye debatt rundt bygging av kablene og norsk medlemskap i EUs energiunion ACER. Denne uttalelsen fra Spire er knyttet til utbyggingen av kraftkablene. Spires vurdering baseres på hvorvidt utbygging av kabler bidrar til en bærekraftig utvikling og rettferdig fordeling av ressurser.

>

Blogg

Exploring Urban Sustainability

30. November 2017 15:10

On Thursday November 16th, Spire Ås arranged an event to explore urban sustainability. Spire Ås’ Georgia Townend was responsible for the event. She kicked off the evening with an introduction to urban sustainability, and gave some examples from around…

Made in…?