Spire

Jord finner karbon som aldri før!

Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Økologisk Norge og Utviklingsfondet melder seg inn i 4per1000 initiativet for å øke karbonlagring i jord!

>

TAKK FOR I ÅR!

2019 har vært et utrolig spennende år for Spire. Medlemsveksten har vært på 44%, vi har vært i media 91,6 % mer enn tidligere, arrangert vår helt egen dagsfestival, hatt flere politiske gjennomslag, og deltatt på åtte internasjonale konferanser. Bare for å nevne noe. Her kommer noen høydepunkt.

>