Spire

Om Spire

Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden. Vi ønsker å se de store sammenhengene, og endre de grunnleggende årsakene til hvorfor urettferdighet oppstår. Derfor har vi fokus på miljø, matsikkerhet, internasjonal handel og bærekrafig byutvikling. Utviklingsfondet er vår moderorganisasjon. Vil du være med? Vi vil alltid ha flere med på laget!

Spire ble til da Utviklingsfondet fikk Operasjon Dagsverk i 2003. En gjeng engasjert ungdom kom da sammen med mål om å skape en ungdomsorganisasjon som fokuserte på sammenhengen mellom miljø og utvikling. Til tross for at vi er en ung organisasjon har vi fått et solid fotfeste i det norske organisasjonsmiljøet. Vi har stor kredibilitet som en kompetent og konstruktiv organisasjon som jobber for et mer bærekraftig verdenssamfunn. Vi er opptatt av å ikke bare peke på problemer, men også komme med løsninger.Vår hovedmålgruppe er ungdom og unge voksne mellom 18 og 30 år, men vi vil ikke at alder skal være en begrensning for engasjement. Er du engasjert og deler vår politiske oppfatning er du velkommen!

Siden Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon, er vi ikke bare interessert i hvordan vi fordeler ressursene, men også hvordan de blir forvaltet. Kort sagt må vi se mennesker og miljø i sammenheng, og sikre at alle mennesker, både nå og i framtiden, får mulighet til å leve et godt og fullverdig liv innenfor tålegrensene til verdens økosystemer. Vi lever i en verden preget av enorm ulikhet, og vi forbruker jordklodens ressurser i et omfang som både forårsaker skade i dag og begrenser framtidige generasjoners muligheter. Fattigdom kan både være en årsak til, og et resultat av, miljøødeleggelser. Derfor går miljø og utvikling hånd i hånd. Vårt mål er å endre de samfunnsstrukturene som opprettholder en urettferdig fordeling og dårlig forvaltning av rettigheter og ressurser.

Spire jobber med informasjonsarbeid og politisk påvirkning for å skape endring. Vi samarbeider med ungdom i Sør og er opptatt av å formidle Sør-perspektiver i arbeidet vårt. Mesteparten av vår aktivitet dreier seg om å skape større oppmerksomhet og økt kunnskap blant folk i Norge om Nord-Sør-spørsmål, slik at flere kan engasjere seg og presse på for å endre politikken og de urettferdige strukturene i verden. Spire mener at utviklingsland må delta i utformingen av sin egen fremtid. I mange utviklingsland er ungdom fremdeles en marginalisert gruppe som ikke har muligheten til å delta i demokratiske prosesser. Vårt fokus på denne gruppen er med på å bidra til at også deres stemme blir hørt på veien mot en bedre og mer rettferdig verden.

Les mer om Spires politikk, de ulike delene av organisasjonen og hvordan du kan kontakte oss i menyen over bildet.